Wrocław |   Phone: 71 756 98 73, 71 718 22 62   |     E-mail:   |     vCard: download flagshipWe accept paymentsPayments PayPal

Formy wsparcia dla przedsiębiorców - Wrocław

Reprezentacja sądowa

Mój zespół oferuje wsparcie w zakresie reprezentacji procesowej w postępowaniach sądowych i arbitrażowych na terenie Polski. Z uwagi na biegłą znajomość języka niemiecka i angielskiego oferuję także koordynację współpracy z prawnikami zagranicznymi w razie gdyby musieli Państwo wnieść sprawę do zagranicznego sądem (bądź zostali Państwo przed takim sądem pozwani).
W sytuacji, gdy wchodzą Państwo w spór z podmiotem z innego sporu warto jest zawsze zbadać, czy możliwe i celowe jest pozwanie go w Polsce. Także w przypadku gdyby to Państwo zostali pozwani należy ocenić w pierwszej mierze to, czy mogli Państwo zostać pozwani przed sąd obcego Państwa.

Reprezentacja spółek matek wobec spółek córek

Wsparcie z tego zakresu potrzebne jest zwłaszcza w obrocie międzynarodowym i nie musi być wcale związane ze sporem w obrębie grupy. Oferuję Państwu pomoc w założeniu lub likwidacji spółek matek, ukształtowaniu zasad zatrudnienia członków zarządu, czynnościach kontrolnych wobec władz spółek córek oraz przeprowadzeniu zgromadzeń władz spółek.

Zakładanie spółek i obsługa ich bieżącej działalności

Dzięki doświadczeniu w konstruowaniu umów spółek oraz w prowadzeniu spraw sądowych wyrosłych na tle sporów między wspólnikami spółek różnego rodzaju jestem w stanie zaoferować usługi w zakresie zakładania spółek i wsparcia prawnego. Chodzi tu w pierwszej kolejności o przygotowanie umowy spółki, która stanowić będzie realne i dopasowane do potrzeb klienta rozwiązanie. Obecnie strony internetowe są pełne różnych wzorów umów – lepszej lub gorszej jakości – ale tylko sięgniecie po poradę prawnika pozwoli na dopasowanie umowy do Państwa potrzeb a być może i uniknięcie przyszłości rozczarowań. Praktyka dostarcza bowiem przykładów bardzo różnych sytuacji, w których wybór formy i zasad prowadzenia działalności nie jest oczywisty. Oferuję także wsparcie w trudniejszych obszarach związanych z zakładaniem spółek (np. uzyskanie koncesji na obrót paliwami).
Po otwarciu działalności kluczową kwestią jest zapewnienie bieżącej obsługi prawnej. Pozwoli to na ochronę interesów klienta. Przykładowo, doświadczenie zdobyte przeze mnie w obsłudze procesów budowalnych wskazuje, że jedynie mały odsetek firm występuje z profesjonalną obsługą prawną. Nagminnie zdarzały się sytuacje, w których podwykonawca inwestycji budowalnej nie umiał zadbać o takie skonstruowanie umowy, która zabezpieczałaby wypłatę wynagrodzenia w razie niewypłacalności podmiotu, który zlecił wykonanie robót. Wykonawcom, którzy zainwestowali w profesjonalna obsługę prawną, było dużo łatwiej uniknąć problemów (zwłaszcza z płatnościami).

Obsługa podmiotów zagranicznych na terenie RP.

Dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego i angielskiego oferuję usługi w zakresie wsparcia zagranicznych przedsiębiorców na terenie Polski. Zazwyczaj sprawy dotyczą obsługi spółek – matek wobec polskich podmiotów oraz sporów z polskimi kontrahentami i współpracownikami (w tym także sporów ze wspólnikami lub nawet spółkami – córkami).
Dokładam starań, aby w przypadku klientów zagranicznych ograniczyć ich zaangażowanie do minimum – przede wszystkim poprzez redukcję konieczności przyjazdów do Polski. Jest to możliwe dzięki mojej współpracy z anglojęzycznymi notariuszami oraz profesjonalnymi tłumaczami przysięgłymi.
Oferuję także usługi w zakresie dochodzenia należności od polskich kontrahentów.

divorce Polanddivorce Poland

Do you need professional assistance?

Contact us!

Do you live abroad and need assistance?

Contact us!

About me

Currently, I am a partner with Studziński i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska Law Firm in Wrocław. Our Law Firm has two offices: in Kłodzko and in Wrocław. You will find more details about the types of cases that I handle HERE.

Witold Studziński

Contact

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +48 71 756 98 73, +48 71 718 22 62
  +48 71 718 15 84, +48 605 40 60 84
  +48 74 646 05 11
  Address: Zielińskiego Street 51/1A
53-533 Wrocław